Hjerterummet v/Tanja Bengaard

Når udbrændthed kalder på forandring

I en verden, der konstant ændrer sig med utallige krav, er du måske stødt på følelsen af “udbrændthed”. Det er ikke bare en øjeblikkelig følelse af at være overvældet; det er en dyb træthed, der kan påvirke dit liv i alle dets aspekter, fra dine relationer til din generelle trivsel.

Symptomer du kan opleve:

  1. Emotionel Udmattelse: Du kan føle dig utrolig træt og drænet, langt ud over den normale træthed. Dette kan gøre det svært for dig at fungere i din dagligdag eller håndtere yderligere emotionelle udfordringer.
  2. Depersonalisering: Du kan føle dig frakoblet fra dine egne følelser eller krop. Det kan også være, at du føler dig adskilt fra dem omkring dig, herunder venner og familie.
  3. Følelse af Nedsat Præstation: Du kan opleve en vedvarende følelse af, at du ikke slår til i dit daglige liv, hvilket kan føre til tvivl om dine egne evner.

Mange gange kan disse symptomer overses eller misforstås, hvilket kan føre til fejldiagnoser eller forsøg på selvmedicinering, herunder overforbrug af alkohol eller medicin. Ved at genkende disse symptomer kan du begynde at tage skridt mod at helbrede fra udbrændthed.

Hvad forårsager udbrændthed?

Årsagerne er mange og varierer fra person til person. Selvom arbejdsrelateret stress ofte bliver peget på, er der mange andre situationer, der kan bidrage til, at du føler dig udbrændt.

  • Ubæredygtige personlige krav: Dette kan være alt fra for høje personlige standarder, relationelle udfordringer eller presset om at “have det hele”. Hertil kan tilføjes finansielle bekymringer eller store livsbegivenheder.
  • Fysiske og emotionelle belastninger: Ting som kroniske helbredstilstande, tab eller overbelastning af ansvar kan dræne dig og give en følelse af håbløshed.
  • Mangel på støtte og anerkendelse: Hvis du føler, at dit arbejde ikke er værdsat eller mangler formål, kan det dræne dig endnu mere.

Det er vigtigt at bemærke, at udbrændthed ikke nødvendigvis er resultatet af en enkelt faktor. Det kan ofte være en kombination af flere stressorer, der over tid bidrager til den samlede belastning.

Tilknytning til Barndomstraumer

Barndommen er en kritisk periode, hvor mange af vores holdninger, overbevisninger og mønstre dannes. Traumatiske oplevelser i denne tid kan efterlade dybe spor, som påvirker vores evne til at reagere på stress, håndtere følelser og forholde sig til omverdenen.

Flere psykologiske undersøgelser peger på, at personer, som har oplevet tidlige traumatiske begivenheder – det kan være alt fra omsorgssvigt, misbrug, tab af nære pårørende, skilsmisser eller endda oplevelser af alvorlig sygdom – har en forhøjet sårbarhed over for stressfaktorer senere i livet. Dette skyldes i høj grad, at de grundlæggende tillidsforhold og tryghedsmekanismer kan være blevet skadet tidligt i livet.

Konceptet “tillært hjælpeløshed” blev introduceret af psykologerne Martin Seligman og Steven Maier i 1967. Det beskriver en tilstand, hvor individet bliver passivt og resigneret efter gentagne negative oplevelser, som de føler, de ikke har nogen kontrol over. Overført til barndomstraumer betyder det, at børn, der gentagne gange har oplevet situationer, hvor de følte sig hjælpeløse eller uden kontrol, kan udvikle en dybtliggende overbevisning om, at de ikke har nogen indflydelse på deres livs omstændigheder. Dette kan manifestere sig som en vedvarende følelse af magtesløshed, selv i situationer, hvor de faktisk har kontrol.

Når vi så senere hen i voksenlivet konfronteres med høje krav og stressfaktorer, kan denne indgroede følelse af hjælpeløshed forstærkes, hvilket øger risikoen for udbrændthed. De kan have sværere ved at sætte grænser, bede om hjælp eller tage pauser, fordi de dybt nede føler, at sådanne handlinger alligevel ikke vil gøre en forskel.

For at adressere denne problematik kræves en tilgang, der kan hjælpe personen med at genkende, bearbejde og helbrede disse tidlige sår. Ved at genopbygge en følelse af kontrol og handlekraft kan vi begynde at bryde de mønstre, der fører til udbrændthed, og finde en sundere balance i vores liv.

Forbindelsen mellem din krop og dit sind

Når vi taler om stress og dens indvirkning på vores velbefindende, kan vi ikke undgå at tænke på den tætte forbindelse mellem vores fysiske krop og vores psykiske sind. Disse to systemer arbejder i harmoni, men kan blive forstyrret af kronisk stress og deraf følgende udbrændthed.

Langvarig stress påvirker ikke kun vores sind; det manifesterer sig i vores krop på måder, som vi ofte kan overse, indtil symptomerne bliver for overvældende. For eksempel, under stress producerer vores krop stresshormoner som kortisol. Når disse hormoner frigives konstant, kan det medføre en række fysiske problemer. Muskelspændinger er blot ét symptom. Disse konstante spændinger kan forårsage muskelsmerter, stivhed og reduceret mobilitet.

Desuden kan begrænset blodgennemstrømning som følge af disse spændinger medføre utilstrækkelig ilt og næringsstoffer leveret til din krops væv. Dette kan påvirke organernes funktion, herunder hjernen, hvilket kan føre til symptomer som hovedpine, tågesyn og koncentrationsbesvær.

Manglen på et ordentligt energi flow i vores krop kan også bidrage til træthed, apati og manglende motivation. Derudover kan den kroniske stressrespons forstyrre vores søvnrytmer, hvilket fører til søvnløshed og nedsat søvnkvalitet, samt påvirke vores fordøjelsessystem, hvilket kan resultere i symptomer som oppustethed, fordøjelsesbesvær og mavepine.

På den mentale side kan den vedvarende belastning forårsaget af langvarig stress også føre til angst, irritabilitet, nedsat problemløsningsevne og en følelse af håbløshed eller pessimisme.

For virkelig at forstå og helbrede fra udbrændthed er en holistisk tilgang nødvendig. Det betyder at vi skal anerkende, at vores fysiske symptomer og vores følelsesmæssige tilstand er tæt forbundne. Kun ved at adressere både krop og sind kan vi håbe på fuldt ud at komme os fra de dybtgående virkninger af udbrændthed og langvarig stress.

Når vi begynder at arbejde med kroppen, åbner vi op for en dybere forståelse af os selv.

For dem, der står over for den knugende byrde af udbrændthed, er det ikke bare vigtigt at søge hjælp, men at finde de rigtige terapiformer, der adresserer hele personen – både krop og sind.

Traditionelle terapiformer kan ofte fokusere meget på den kognitive eller emotionelle side af tingene, men kroppen spiller også en vigtig rolle i vores helbred og velbefindende. Det er her, kropsterapi kommer ind i billedet. Her betragter vi mennesket som en integreret helhed, hvor krop og sind arbejder sammen. Indre sansning spiller en stor rolle i kropsorienteret heling. At kunne sanse og forstå ens egne behov, både fysisk og mentalt, er afgørende for at adressere og helbrede udbrændthed. Det handler om at genoprette forbindelsen til vores egen krop.

Kropsterapi fokuserer på at løsne fysiske spændinger og blokeringer, som ofte er opbygget over tid på grund af stress eller traumer. Ved at arbejde direkte med kroppen kan man finde og frigøre disse spændinger, hvilket kan føre til øjeblikkelig lindring og en dybere følelse af ro og integration.

Kropsterapi kan hjælpe dig ud af udbrændthed

Når du bliver mere opmærksom på, hvad du føler i kroppen, kan det lede til en bedre forståelse af egne behov, grænser og følelser.

Vi ender ofte i en ond cirkel når vi er stressede, hvor vi forsøger at bekæmpe de belastninger, med vores velkendte mønstre, der måske stresser os endnu mere. Denne fastlåste tilstand af konstante bekymrende tanker og følelser begrænser vores evne til at tænke klart og handle effektivt.

Ved at opsøge ekspertise eller støtte kan vi bryde denne cyklus og finde mere hensigtsmæssige måder at håndtere stress på, som ikke kun lindrer vores nuværende tilstand, men også giver os værktøjerne til bedre at tackle fremtidige udfordringer.

At tage skridtet til at søge hjælp er ikke en indrømmelse af svaghed, men snarere en anerkendelse af, at vi alle har brug for støtte nu og da for at leve vores bedste liv. Ved at tage en integreret tilgang til heling, der anerkender kroppens rolle i processen, kan vi finde en mere bæredygtig, nærende og autentisk måde at leve på.

Du kan læse meget mere om kropsterapi og hvad det kan gøre for dig her <————

Kh

Tanja Bengaard – Kropsterapeut

-Læs mere om Tanja her <—

Book en tid her

Picture of Tanja Bengaard

Tanja Bengaard

Jeg brænder for at hjælpe folk med at finde og skabe deres egen power gennem oplysning, vejledning, og support. Det gør jeg gennem kropsterapi og hormonterapi - og så er jeg også ved at uddanne mig til psykoterapeut. Velkommen til min side - du skal være meget velkommen til at klikke dig rundt.

Skab plads til dig selv i en travl hverdag ❤️

Få et ugentlige skub mod indre ro med #MandagsMotivation – en lille kort mail, hver mandag, som kan være med til at skabe ro forud for din kommende uge.